Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind Protectia Datelor Personale

Pentru afisare pe pagina web sau in cazul colectarii datelor prin formulare on-line.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice S.C. Leasecredit Consulting S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este informarea despre produsele si serviciile S.C. Leasecredit Consulting S.R.L. (reclama, marketing si publicitate).

Sunteti/nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare informarii despre produsele si serviciile furnizate de societatea noastra (reclama, marketing si publicitate, furnizarea de bunuri si servicii, comunicare prin internet).

Prin refuzul dvs. nu veti primi informari despre produsele si serviciile furnizate de societatea noastra (reclama, marketing si publicitate, furnizarea de bunuri si servicii, comunicare prin internet).

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si nu sunt comunicate tertilor.